RSS
A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do informacji publicznych


Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP , może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej


Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania PIW w Miliczu, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pobierz:


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (AcrobatReader)


Wypełniony wniosek należy przesłać:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu
ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 MiliczOpublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 01.02.2012
Podpisał: Tomasz Łuczyński
Dokument z dnia: 10.01.2012
Dokument oglądany razy: 4 613